19430701 - Sockeravgifterna.

Sockeravgifterna.

Av de av sockerodlarna för år 1942 erlagda arealavgifterna på tillsammans 159,986 kr. får Gotlands betodlareförening 9,880 kr., vilket belopp är detsamma som erlagts av Roma fabriksdistrikt. Beloppet avses för kontrollverksamhet under 1943 års betkampanj. (TT. Spec.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147