19430701 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Femtio år fyller i dag fru Edith Nordström, Väskinde, maka till lantbrukaren Karl-Gustav Nordström, Gjellungs.
Jubilaren, som gjort sig känd som en duktig husmor och gästfri värdinna, har med anledning av femtioårsdagen blivit föremål för hjärtliga uppvaktningar från släkt och vänners sida. Redan kl. 3 i morse började uppvaktningarna med sång, och sedan har det varit en jämn ström med gratulanter under dagens lopp. Familjen uppvaktade med ett armbandsur samt blommor, medan släkten i övrigt jämte grannar och vänner förärade jubilaren en större penningsumma samt en ståtlig blomsteruppsats. Bland gratulanterna märktes vidare Väskinde kyrkliga syförening, som uppvaktade med present och blommor. Minnesgåvor av olika slag ha även ingått från andra håll liksom nlommor och telegrafiska lyckönskningar.

Egendomsmäklaren Karl Dassow, Visby fyller måndagen den 5 dennes sjuttiofem år. Han är född vid Mörrby i Lokrume, men kom som barn till Visborgs kungsladugård, vilken hans fader då brukade. Någon tid ägnade han sig även själv åt jordbruket, men verkade under många år som auktionist för att senare övergå till mäklarrörelse, en verksamhet som han alltjämt uppehåller. Hr D. har även ständigt varit en intresserad medlem av landstorms- och skytterörelsen, och ännu ser man ofta den ungdomlige sjuttiofemåringen i aktion med sitt gevär på skyttegillets bana eller eljest där skyttetävlingar äga rum.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 juli 1943
N:r 147