19430702 - CIRKUS

CIRKUS

Astoria REVY
Fårösund
OBS.!
Endast 2 dagar.
PREMIÄR
lördagen den 3 juli kl. 20,15.
Söndag, sista dagen,
2 föreställningar
Kl. 15
barn- och familjeföreställning
med halvå priser för barn under 12 år.
Kl. 20,15
sista föreställningen på Gotland.Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 juli 1943
N:r 148