19430703 - Vid tuberkulossjukhusets ombyggnad i Follingbo

Vid tuberkulossjukhusets ombyggnad i Follingbo

har Visby Elektriska Byrå antagits att utföra de elektriska anläggningarna, vilka omfatta stark- och svagströms- samt radio- och åskledareanläggning. Sammanlagt fyra anbud ha inkommit, därav tre från fastlandet.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149