19430703 - Den vackra ryamatta,

Den vackra ryamatta,

som kyrkliga syföreningen i Vänge skänkt till därvarande kyrka, finnes f. n. utställd i Gotlands hemslöjdsförenings affär. Den har som tidigare nämnts komponerats av fröken Ingrid Skarfe.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 juli 1943
N:r 149