19430705 - Fyrstaten.

Fyrstaten.

Till fyrmästare vid Fårö fyrplats har lotsstyrelsen från den 1 aug. förordnat fyrmästaren vid Närs fyrplats H. G. Engeström.
Fyrvaktaren vid Gotska Sandöns fyrplats K. J. T. Bourgström har förordnats att från den 1 juli vara assistent hos lotsstyrelsen. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 juli 1943
N:r 150