19430706 - Förlovning

Förlovning

Förlovning har tillkännagivits mellan hr Lennart Nilsson, Roma, och fröken Britta Norman, dotter till lantbrukaren E. V. Norman, Möllebos i Halla, och hans maka, född Lindblad.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 juli 1943
N:r 151