19430707 - Bröllop

Bröllop

Godsägare Gustaf von Corswant, Sylfaste, Follingbo, sammanvigdes i lördags i Vreta klosters kyrka med fröken Hertha Johnsson, dotter till lantbrukaren Herman Johnsson och hans maka, Virkesjö, Algutsboda. Vigseln förrättades av kontraktsprosten F. Dahlqvist.
I Fröjels kyrka ägde i söndags vigsel rum då bankkamrer Harald Romdahl, Hemse, sammanvigdes med bankkassörskan Ester Visby. Vigselförrättare var pastor Ragnar Lundell. Efter vigseln intogs middag på hotellet i Klintehamn.Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 7 juli 1943.
N:r 152