19430710 - Auktion å Fårö.

Auktion å Fårö.

Lördagen den 17 juli kl. 3 e. m. låter fyrmäst. J. E. Berggren, Fårö fyr, på grund av avflyttning genom auktion försälja: Möbler: 1 buffé o. 1 divan av ek, en st. stoppad utdragssoffa, div. stolar och småbord m. m. Vidare en vridmaskin, fotogenlampor m. m. Flera st. torsk- och flundrenät, 12 st. enkelnät, båtsegel, en mindre ålryssja samt en mindre roddbåt.
Betalningsanstånd till den 1 dec. 1943 med vanligt äganderättsförbehåll.
Fårö den 8 juli 1943.
L. Enström.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 juli 1943
N:r 155