19430713 - Lysning

Lysning

till äktenskap har avkunnats i Fårö kyrka mellan kyrkoherde Holger Edlund och fröken Anna Broman, dotter till hemmansägaren Aug. Broman, Verkegårds, och hans maka, född Werkelin.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 juli 1943
N:r 157