19430715 - Bio. Roy. En kvinna bland män.

Bio. Roy. En kvinna bland män.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 juli 1943
N:r 159