19430716 - Alma Ingmansson

Alma Ingmansson

Härmed tillkännagives att Alma Ingmansson idag stilla ingått i den eviga vilan i sitt 67 levnadsår, sörjd av broder i Amerika, släkt och vänner.
Ekebys i Ganthem den 15 juli 1943.
Miriam och Gustaw Bodin

Sv. Ps. 570.Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 juli 1943
N:r 160