19430717 - Gårdagens eftermiddagsskurar

Gårdagens eftermiddagsskurar

gynnade endast norra och nordvästra Gotland, medan de mellersta och södra delarna av ön även denna gång fingo stå över. Sålunda blev det i Visby 2,2 mm., i Stenkyrka 3,5, i Fårösund 2,0 och på Fårö 3,1 mm.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161