19430717 - Anslag till kristidsnämnderna.

Anslag till kristidsnämnderna.

Statsbidragen för 1942 nu anvisade.

K. m:t har anvisat statsbidrag till kristidsnämndernas verksamhet år 1942 och härvid har nämnden i Ala kommun fått 424 kr., i Alva 562 kr., Anga 340 kr., Ardre 444 kr., Atlingbo-Hogräns kristidsförbund 684 kr., Barlingbo 330 kr., Boge 667 kr., Bunge 437 kr., Burs 978 kr., Buttle 398 kr., Bäl, Hejnums kristidsförbund 779 kr., Dalhems m. fl. socknars kristidsförbund 1,707 kr., Ekeby 476 kr., Eksta-Sproge kristidsförbund 964 kr., Endre 564 kr., Eskelhems pastorats kristidsförbund 801 kr., Fide 498 kr., ,Fleringe 294 kr., FoleBro kristidsförbund 798 kr., Follingbo-Akebäcks kristidsförbund 564 kr., Fröjels 759 kr., Fårö 1,289 kr., Garda gilles kristidsförbund 2,339 kr., Gothems 719 kr., Grötlingbo 525 kr., Guldrupe 132 kr., Hablingbo—Silte kristidsförbund 959 kr., Hangvars pastorats 1,229 kr., Havdhem-Eke 1,366 kr., Hej-de pastorats 784 kr., Hejdeby 149 kr., Hellvi 854 kr., Hemse 895 kr., Hörsne med Bara 264 kr., Katt-hammarsviks  kristidsförbund 8071 kr., Klinte 742 kr., Kräklingbo 688 kr., Källunge-Vallstena kristidsförbund 445 kr., Levide-Gerums 1,369 kr., Linde m. fl. socknars kristidsförbund 1,105 kr., Lokrume 548 kr., Lummelunda 529 kr., Lärbro 871 kr., Martebo 617 kr., Mästerby 498 kr., Norrlanda 552 kr., Närs pastorats kristidsförbund 1,303 kr., Näs 661 kr., Roma-Björke kristidsförbund 818 kr., Rone 1,329 kr., Rute 1,028 kr., Sanda 741 kr., Sjonhems 426 kr., Slite 237 kr., Stenkumla 459 kr., Stenkyrka 834 kr., Stånga 822 kr., Tingstäde 444 kr., Träkumla 372 kr., Valls 388 kr., Vamlingbo m. fl. socknars kristidsförbund 1,285 kr., Viklau 187 kr., Vänge 852 kr., Väskinde 766 kr., Västergarns 319 kr., Västerhejde 581 kr. samt öja 924 kr.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 juli 1943
N:r 161