19430720 - Försäljning av präst jord å Fårö.

Försäljning av präst jord å Fårö.

Kammarkollegium har medgivit försäljning av ett område om 0,3904 hektar från prästbostället på Fårö till hr Wiktor Östman, Austers på Fårö, för 200 kr.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 juli 1943
N:r 163