19430724 - Visby stifts missionssällskaps sommarmöte.

Visby stifts missionssällskaps sommarmöte.

Visby stifts missionssällskap anordnar på torsdag den 29 juli sommarmöte i Roma kyrka. Biskop Ysander håller inledningsgudstjänst kl. 10 f. m. Två föredrag äro upptagna på programmet, nämligen av pastor Joh. Ivarsson, som talar över ämnet "Som ögonvittne bland de utstötta" och missionssekreterare Martin Bergling över "Glimtar från Kinamissionen." Vidare förekommer anförande och samtal. Aftonbön förrättas av kontraktsprosten G. Reuser. Norra kretsen av KSV medverkar vid sommarmötet.Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 juli 1943
N:r 167