19430724 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Femtio år fyller den 27 juli mästerlotsen Haldur Wigsten, Fårösund. Han är född i Vamlingbo församling och kom i lotsverkets tjänst 1909, blev t. f. lots 1926, ordinarie 1930 och senare mästerlots med placering vid Fårösunds lotsplats, Norra gattet.
Haldur Wigsten har utom sin lotstjänst även kommunala och ideella intressen. Han är sålunda sedan några år ordförande i Fårö arbetarekommun, vice ordförande i Fårö arbetarekommun, vice ordförde i kommunalfullmäktige och i Rödakorskretsen på platsen, ledamot av skolstyrelsen m. m. Dessutom är han en stor naturvän, och särskilt intresserar han sig för fågellivet därute på Örgrund utanför norra gattet, där han märkt många fåglar och i övrigt rapporterat till vederbörande vetenskapliga institution de märkliga företeelser, som han då och då upptäckt hos de vingade varelserna.Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 juli 1943
N:r 167