19430726 - Bio. Royal. Indian fällan.

Bio. Royal. Indian fällan.

 Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 juli 1943
N:r 168