19430727 - För deltagare i årets missionsmöten,

För deltagare i årets missionsmöten,

som hållas av stiftets missionssällskap innevarande vecka, i morgon i Stånga och om torsdag i Roma, gäller enkel biljett för fram och återfärd samma dag till och från Stånga resp. Karby å Gotlands järnväg. För allt Gotlands kyrkofolk bör det bli en givande utflykt i soliga sommardagar, trots det snart så brådskande skördearbetet. Vi hänvisa till annonserna.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169