19430727 - KUNGL. GOTLANDS KUSTARTILLERIKÅR, FÅRÖSUND

KUNGL. GOTLANDS KUSTARTILLERIKÅR, FÅRÖSUND

KUSTARTILLERIET
är platsen för friska och spänstiga ungdomar, som vill framåt. Utmärkta skolor med civila lärare i allmänbildande ämnen lägga under vinterhalvåret god grund för fortsatta studier. Under somrarna intressanta övningar till lands och sjöss, omväxlande med handvapenövningar, idrott och bad. På kustartilleriet i Fårösund kan även Du bli delaktig av allt detta. Skriv eller ring redan i dag till Rekryteringsofficeren, KA 3, Fårösund. Där får Dn alla upplysningar. Tel. Fårösund, Kustartilleriförsvaret 66 eller 34.

FRI beklädnad, kost, förläggning, tand- och sjukvård förutom 67:— kr. i månaden för egna utgifter och nöjen redan under första året.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169