19430728 - Röntgenundersökningarna.

Röntgenundersökningarna.

Efter reparation av skärmbildsbussen komma undersökningarna på nytt att upptas den 2 aug.

Program för veckan 2-6 aug.
Röntgehbussen besöker den 2 aug. Ardre 9-12 och 14-17, den 3 aug. Alskog 8,30-12 och Garda 15-17, den 4 aug. Garda 9-11,30 och Lye 14-17, den 5 aug. stannar bussen i När mellan kl. 9-12 och 14-17 och fortsätter undersökningarna där påföljande dag kl. 9-12. Den 6 aug. besöker röntgenbussen Lau kl. 14-17
Fasta aggregatet stationeras den 2 aug. i Hemse kl. 9-12, 14-17 och stannar även påföljande dag mellan kl. 9-12. Den 4 aug sker undersökningen i Hejde under tiden 912, 14-17. Den 5 aug. besökes Etellem kl. 9-12, 14-17.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 juli 1943
N:r 170