19430729 - Svenskbybornas årsfest

Svenskbybornas årsfest

äger som vanligt rum den 1 aug., då man på förmiddagen samlas i Roma kyrka till högmässa. Talare äro pastor Sigfrid Hoas och missionssekreterare Martin Bergling, varjämte givetvis kyrkoherde Artvid Ruhr medverkar.
Efter högmässan ordnas traditionellt ett samkväm i prästgårdsparken.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171