19430730 - Gotlands blåbandsförbunds sommarting

Gotlands blåbandsförbunds sommarting

hålles på Lindeberget söndagen den 8 aug. med början kl. 2 på middagen. Som föredragshållare kommer att medverka rektor Olof Hammar, Sjövik, som talar över ämnet "Arv och ansvar".
Rektor Hamar kommer under besöket på Gotland att hålla föredrag i Gothem på fredagen, i Klintehamn på lördagen, i Havdhem på söndagskvällen, i Fidenäs på måndagen och i Visby på tisdagen.
Vidare genom annonser framdeles.Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1943
N:r 172