19430731 - Förlovning.

Förlovning.

Mellan rådman Sigfrid Lundgren, Hälsingborg, och fröken Edith Cedergren, dotter till fabrikör Ernst Cedergren, Klintehamn, och hans maka.

Mellan mejeristen Per-Eric Persson, Barlingbo, och föreståndarinnan för Martebo mejeri fröken Linnéa Svensson, Martebo.

Mellan hr Ingvar Björninger, Stockholm, och fröken Cissie Halner, fosterdotter till godsägare Gunnar Halner, Ekeby säteri i Västerhaninge.Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1943
N:r 173