19430902 - "Sudermästerskapet" går i Hemse på söndag.

"Sudermästerskapet" går i Hemse på söndag.

Hemse skyttegille inbjuder på söndag alla 3:e, 4:e och 5:e klassens skyttar från hela södra Gotland till tävlan om Södra Gotlands Lottakårs vandringspris i skolskjutning, det s. k. "Sudermästerskapet".
Tävlingen avses att vara en förövning till förbundstävlingarna och ägde rum för första gången i fjol, varvid V. Eriksson, Hemse, fick första inteckningen i vandringspriset. Tävlingen tillgår som s. k. utslagstävling, d. v. s. att samtliga deltagare skjuter 2 hastiga precisionsserier enligt 4 klassens skjutprogram, varefter de tio bästa skjuter ytterligare en hastig precisionsserie. De fem bästa av dessa skjuter till slut en serie med markering efter varje skott. Segrare blir den som erhåller högsta resultat på samtliga fyra serier. Samtidigt anordnas insatsskjut tingar i enlighet med annons i gårdagens tidning.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 september 1943
N:r 201