19430903 - Byggnadsentreprenad.

Byggnadsentreprenad.

Härmed infordras skriftliga förseglade anbud till kl. 12 den 11 sept. 1943, å omläggning av ett större tak samt en del inrednings- och reparbeten å Roma flygplats.
Anbud som icke inkommit till ovan angiven tid upptagas icke till prövning.
Anbud skola vara påtecknade "Anbud å byggnadsarbeten vid Roma flygplats" och ställas till Kungl. Flygförvaltningens Byggnadsavd., Stockholm, samt insändas eller inlämnas till undertecknad, som tillhandahåller arbetsbeskrivning och lämnar övriga upplysningar under adress: Tillsynsmannen å Roma Flygplats, Roma Kloster. Tel. Ra 131 eller 143.
Roma Kloster den 3 sept.
Enligt uppdrag:
TILLSYNSMANNEN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 september 1943
N:r 202