19430904 - Sockerbetorna lämna under medelskörd.

Sockerbetorna lämna under medelskörd.

Sockerhalten f. n. omkring 15 procent.

De gotländska sockerbetorna ha repat sig betydligt efter den nederbörd som kommit på sistone, men skall man komma upp till medelskörd behövs det ännu åtskilligt med både regn, värme och solsken.
Enligt en nyligen företagen kvantitetsuppskattning av sockerbetsskörden på Gotland räknar man med att betorna skola lämna 25 å 26 ton pr hektar, vilket är under medelskörd och ungefär samma hektar-kvantitet som i fjol. Den totala sockerbetsskörden blir emellertid icke oväsentligt mindre än 1942, då ju, som bekant, den med betor odlade arealen på, ön i år är betydligt mindre än som var fallet föregående år eller omkring 2,500 hektar mot 3,047 i fjol.
Vad beträffar sockerhalten i de gotländska sockerbetorna är det givetvis för tidigt att nu fälla något slutgiltigt omdöme. För -närvarande rör det sig dock om 14-15 procent, enligt vad disponent Ulfheden på sockerbruket i Roma meddelar på vår förfrågan.Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 september 1943
N:r 203