19430906 - Bio. Hansa. En Flicka för mej.

Bio. Hansa. En Flicka för mej.Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 september 1943
N:r 204