19430907 - Bröllop.

Bröllop.

I Follingbo kyrka sammanvigdes i lördags lantbr. Tage Nilsson med fröken Signe Larsson, båda från Follingbo. Som vigselförrättare fungerade kyrkoherde A. Ruhr, Roma, Såväl vid brudparets inträde som utträde ur kyrkan utfördes bröllopsmusik på orgeln av organist fr. Gahnström. Från kyrkan ställdes färden till brudparets hem vid Hagvards, dit ett flertal gäster inbjudits till en trevlig bröllopsfest. Därvid förekom bl. a. tal samt sång och musik i riklig omväxling. Som bruttbonde fungerade lantbr. Martin Wiman, Kräklingbo, och som bruttöverska fru Karin Segerlund, Visby. Uppvaktande tärnor och marskalkar voro: Sigurd Pettersson—Siri Klingvall, Sven Larsson—Birgit Söderdahl, och som brudnäbbar Sylve Karlqvist och Eva Mårtensson.
På kvällen hade som vanligt en stor skara, äldre som yngre, samlats för att se brud. När brudparet med uppvaktning "visade sig" blevo de också livligt hyllade med smattrande skottsalvor och ihållande hurrarop. Ungdomen hade därvid heder av ett mönstergillt uppträdande.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 september 1943
N:r 205