19430908 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget

har utbetalat följande skadeersättninhar till försäkringstagare inom Gotlands län under juli månad 1943.
För hästar till: Almar Berg, Hexarve i Sproge 1,200 kr., Emrik Liljegren, Stora Vede i Follingbo, 400, Hugo Mårtensson, Broungs i Bunge, 900, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, 420, Martin Wiman, Tings i Kräklingbo, 550, Martin Gardelius, Stora Hästnäs, 500, John Olsson, Lunds i Tingstäde, 500, Gustaf F. Sandelin, Ava, Fårö, 250, Albin Liljeström, Liffride i Lärbro, 560.
För föl till: Herman Bäckström, Klinte i Follingbo, 64, Gunnar Jakobsson, Robbenarve i Garda, 108, Hugo Pettersson, Myrungs i Linde, 150, Karl Johansson, Bogs i Stånga, 140, Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, 65.
För nöt till: Anton Wikström, Alvans i Rute, 600, Artur Dahlgren, Kulla i När, 50, Jacob G. Jacobsson, Likmide i Hemse, 200, Karl Pettersson, Ganne i Sanda, 300, Fredrik Nilsson, Suderbys i Gothem, 100, J. G. Pettersson, Rosarve i Havdhem, 100, Rudolf Båtelsson, Ragnsarve i Näs, 130, Simon J. F. Gardelius, Österryftes i Fole, 200, Sig. Thomsson, Nickarve i Vänge, 352, Theodor Mutas, Slättflishage, 600, E. A. J. Ruthström, Suderbys i Västerhejde, 500.
För svin till: Ture Blom, Binge i Martebo, 100, John Olofsson, Krokstäde i Tofta, 120, Arvid Jakobsson, Kanalen i Lummelunda, 40, Erik Levin, Stora Hästnäs, 70.
För hund till: Efraim Stenbom, Visby, 75.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 september 1943
N:r 206