19430910 - Byggnadsarbeten vid Vänge prästgård.

Byggnadsarbeten vid Vänge prästgård.

Tillstånd har av regeringen lämnats Vänge m. fl. församlingars pastorat för ombyggnad och modernisering samt uppförande av en flygelbyggnad vid Vänge prästgård. (TT Spec.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 september 1943
N:r 208