19430910 - Ur det gotländska vägväsendets krönika.

Ur det gotländska vägväsendets krönika.

Bilder till dess utveckling under det senaste decenniet.

Betongvägen i Havdhems stationssamhälle.

 

Västergarn

Bron över Paviken i Västergarn anlagd 1939.

 Västergarn

En bild från brobygget i Västergarn.

Gothem

Vägbygget sommaren 1943 vid Nybro i Gothem.

Gothem

Vägbanken till den nya bron vid Nybro i Gothem.

Lärbro

Norra häradets garagecentral i Lärbro.

Fårösund II

Färjan Fårösund II, som förmedlar trafiken till Fårö.

Tingstäde

Betongväg genom samhället i Tingstäde.

Tingstäde

Korsning mellan järnväg och väg norr om Tingstäde.

Roma 

 Norra vägdistriktets garagebyggnad i Roma.

snöplogarna

De stora snöplogarna stå i reserv.

Västerhejde

Vibrobetongvägen under anläggning i Västerhejde.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 september 1943
N:r 208