19430911 - Födelsedagshyllningar.

Födelsedagshyllningar.

På sin sextioårsdag i går blev löjtnant T. Karlsson, I 18, hjärtligt hyllad, bl. a. av underlydande, som gratulerade med en skrivbordsstol, och från kamrater fick han mottaga ett presentkort. De anhöriga gratulerade med fåtöljer och oljemålning, och dessutom ha mycket blommor och telegram kommit honom till del, bl. a. en telegrafisk hälsning från en son, som f. n. tjänstgör på Rödakorsbåten Bardaland, vilken befinner sig i Medelhavet.

Femtio år fyllde i går lantbrukaren Erik Wedin, Björkebos i Follingbo, och blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar. Bl. a. uppvaktade en deputation från kommunen, Sylfaste mejeri A.-B. samt släkt och vänner, som till jubilaren överlämnade en subskriberad gåva, bestående av guldur med kedja av guld, från familjen fick femtioåringen en lampa av råglas, och sockenavdelningen av bondeförbundet gratulerade med blommor. På aftonen gav jubilaren supé i sitt hem för ett antal inbjudna gäster.
Hr Welin har ett flertal förtroendeuppdrag, varvid bl. a. kan nämnas, att han är kassör i skolrådet, ledamot av styrelsen för Sylfaste mejeri A.-B. och av Sylfaste andelstvätt. Vidare är han brandfogde och ordförande i sockenavdelningen av bondeförbundet m. m.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 september 1943
N:r 209