texaco-80-talet.jpg

19430911 - Närs pastorat.

Närs pastorat.

Kyrkoherde T. Heldtander har beviljats tjänstledighet under tiden 13-25 sept., under vilken tid kyrkoherde R. Johansson i Garda uppehåller tjänsten med hjälp av predikobiträde.Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 september 1943
N:r 209