19430913 - Två bilar stulna i lördags.

Två bilar stulna i lördags.

Den ena hamnade i diket i Follingbo.

Under lördagskvällen förövades här i Visby tvenne bilstölder, i det att billånare lade beslag på en Hudsonvagn, som parkerats i närheten av Gutavallen, samt en Chevrolet, uppställd i Mikaelsgränd. Den förstnämnda bilen återfanns oskadad på Havdervägen, medan den senare hamnade i diket i Follingbo. Tjuvarna lyckades i båda fallen göra sig osynliga, men polisen har vissa spår att gå efter, varför det finns gott hopp om, att stölderna snart skola bli uppklarade.
Hudsonvagnen, som har numret I 2286, hade som nämnts parkerats omkring femton meter norr om Gutavallen kl. 22,50 under det att föraren gjorde ett tio minuters besök på idrottsbasaren för att hämta ett par bekanta. När man kom tillbaka var emellertid bilen försvunnen, och det återstod endast att göra polisanmälan. På söndagen anmälde en trafikchaufför, att han observerat bilen parkerad på Havdervägen, och en närmare undersökning ådagalade, att fordonet var alldeles oskadat. Startnyckeln var dock försvunnen. Det föreföll också som om bilen endast körts från Gutavallen till den plats, där den återfanns, och man hyser vissa misstankar, att billånarna äro några värnpliktiga, som ha sin förläggning alldeles i närheten av fyndplatsen. Undersökningarna pågå emellertid fortfarande. Den andra bilen försvann någon gång mellan kl. 22,30 och 23,45 samma kväll från Mikaelsgränd och var en firma Appelquist tillhörig Chevrolet personbil med nummer 1 2297. Vid 10-tiden på söndagsförmiddagen observerades bilen av en trafikchaufför, som färdades genom trakterna öster om Follingbo. Bilen låg i diket med hjulen i vädret, och en person stod just och ordnade med fordonet, varjämte en militärbil stod på vägen och dess passagerare hjälpte den ovannämnde personen. Trafikchauffören stannade också, och medan han befann sig på platsen lyckades man- få upp bilen med tillhjälp av ett par hästar, som lånats på en gård i närheten. Den havererade bilens förare, som inom parentes talade småländsk dialekt, förklarade att han var på väg till Burgsvik och var mycket angelägen att få bilen i gång. Då han misslyckades med detta försökte han få chauffören att' bogsera bilen till Visby, men denna hade icke erforderliga grejor med sig, varför det icke blev någonting av med den hjälpen. Anledningen till dikeskörningen var enligt föraren att han mött en bil, som kört på fel sida av vägen och därför tvingat honom att svänga åt höger med kullerbyttan som följd. Dikeskörningen skulle ha inträffat vid ettiden på natten.
Vem billånaren är har ännu icke blivit utrett, men två kvinnliga passagerare i trafikbilen lära ha förklarat sig känna. igen honom, varför det väl icke torde dröja länge innan han blir fast.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210