19430913 - John Gustaf Algot Erlandsson

John Gustaf Algot Erlandsson

 

Min älskade make, vår käre Pappa John Gustaf Algot Erlandsson avled idag på Visby Lasarett i sitt 56:e levnadsår; sörjd av mig, barn, barnbarn, bror och svägerska, övrig släkt och vänner.
Vivlings, Hellvi, den 12/9 1943.
ESTER ERLANDSSON
Märtha Stig Gunvor Kurt
Gösta

Hur tyst, hur ödsligt, hur tomt här hemma, Sen den vi älskat oss lämnat har. Ej mer vi höra hans kära stämma, Men i vårt minne han lever kvar.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 september 1943
N:r 210