19430914 - Lars-Petter Broman

Lars-Petter Broman

Vår käre broder Lars-Petter Broman avled idag efter ett långvarigt, tåligt buret lidande i sitt 31:a levnadsår, lämnande oss i djupaste sorg.
Hau i Fleringe den 14 sept. 1943.
Kalise och Karl
Bina och Valter
Vally Lars-Göran
Ines och Edor

Nu slut är smärtan, du funnit frid, men lämnat hjärtan som sakna dig.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 september 1943
N:r 211