stora_torget-visby.jpg

19430917 - En flaskpost

En flaskpost

har flutit i land vid Herta fiskehamn, där den påträffats av fiskaren Karl Zetterqvist, Hemmor i När. Den består av en liten lapp rutat skrivpapper och innehåller tydligen bara en vanlig hälsning. Meddelandet, som är skrivet med bläck och överst har ordet "Flaschenpost" samt dateringen den 21/7-43, är "avsänt" av Horst Harnul, Reinickendorf, Isar Strasse 9911, Berlin vilket allt går tämligen bra att läsa. I fortsättningen är emellertid skriften helt eller delvis utplånad genom inverkan av vatten, men så mycket torde dock kunna utläsas, att det gäller en liten hälsning från avsändaren till upphitta-ren. Namnet på det fartyg från vilket denna hälsning anförtrotts vågorna är likaså oläsligt, ett dubbelnamn ser det dock ut att röra sig om — Margit Puze eller något ditåt.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 september 1943
N:r 214