19430920 - Födelsedagshyllningar.

Födelsedagshyllningar.

Femtio år fyllde i lördags lantbrukaren Axel Jacobssons, Botvede i Sanda, och blev med anledning därav hjärtligt hyllad. Kl. 5 på morgonen kom en deputation med en textad adress samt överlämnade subskriberade gåvor, bestående av fåtölj, skrivbordsstol, silversnusdosa, blomkorg o. s. v., och från andra goda vänner och släktingar fick han mottaga stolar, elektrisk armatur, blommor m. m. Även telegram ingingo till jubilaren, som på kvällen gav supé för ett 60-tal gäster.
Hr Jacobsson bodde förut vid Kullands i Gerum, och har bl. a. varit fattigvårdsordförande i Gerum, där han också var en av stiftarna av Levide-Gerum S. L. U. Han flyttade 1937 till Sanda och är kristidsnämndens ordförande därstädes.

Fredagen den 17 dennes fyllde sömmerskan Josefina Palmqvist, Klintehamn, sjuttio år, och blev med anledning därav föremål för hjärtliga uppvaktningar.
Jubilaren väcktes redan kl. 4 på morgonen med salut, och en timme senare infunno sig vänner och bekanta för att gratulera med elektrisk armatur, en penningsumma samt blommor. Blomsterhyllningarna fortsatte senare på dagen, och vid ett samkväm hyllades sjuttioåringen med tal, hyllningsdikt och sång, varjämte även då blommor och presenter överlämnades bl. a. ett vackert silverfat, åtföljt av textad adress.

Folkskollärarinnan fru Miriam Bodin, Ganthem, som igår fyllde femtio år, blev med anledning därav föremål för livliga hyllningar och uppvaktningar i mängd. Dessa togo sin början redan kl. 5,30 på morgonen, då grannar och andra sockenbor bringade jubilaren sin hyllning med en brakande salut på. över hundratalet skott. Senare infunno sig representanter för kommunen, vilka överlämnade en blomsteruppsats och en större genom subskription åstadkommen penninggåva. Skolbarnen uppvaktade med sång under ledning av småskollärarinnan fröken Elsa Hansson, varjämte från dem överlämnades en värdefull bordduk samt blommor. Bland de uppvaktande märktes vidare representanter för kyrko- och skolråden, vilka likaledes överräckte en subskriberad gåva i kontanter, medan syföreningarna i församlingen bringade femtioåringen en större blomsteruppsats. Skolkamraterna i Norrlanda uppvaktade med blomster och en stilfull bordduk av silke. Även släktingar och enskilda vänner infunno sig under dagens lopp och överlämnade minnesgåvor av olika slag, däribland en golvlampa, presentkort, klockarmband av guld m. m. En myckenhet blommor och en mängd telegram liksom gratulationer pr telefon kommo därjämte jubilaren till deL
På eftermiddagen var ett samkväm anordnat i femtioåringens hem för drygt ett hundratal inbjudna. Härvid blev fru Bodin föremål för ytterligare hyllningar bl. i form av sång och tal.

På sin sextioårsdag i lördags blev fru Josefina Werkelin, maka till skräddaremästaren Vilhelm Werkelin, Ringvide, Fårö, synnerligen livligt uppvaktad från skilda, håll. Tidigt på morgonen infunno sig grannarna och uppvaktade med blommor och en gåva, barn och barnbarn överräckte presenter av skilda slag jämte blommor. Av syskonen i Fårösund fick jubilaren mottaga diverse gåvor, däribland en större penningsumma, blommor och frukt m. m. Även vännerna bringade sina lyckönskningar och överlämnade gåvor. Representanter för missionsföreningen befunno sig också i de uppvaktandes rad och överräckte på föreningens vägnar blomster och andra gåvor. Även telegrafiska lyckönskningar ingingo på bemärkelsedagen till den omtyckta och uppskattade sextioåringen.
Fru Werkelin har gjort känd en varm missionsvän och vidare tillhör hon I. O. G. T. Därjämte kan i sammanhanget nämnas, att hon var en av pionjärerna vid bildandet av Fårö handelsförening. Hon har också under en period varit ledamot av fattigvårdsstyrelsen i hemkommunen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 september 1943
N:r 216