19430922 - Bio. Klinte Bio. Örlogsmän.

Bio. Klinte Bio. Örlogsmän.Gotlands Allehanda
Osdagen den 22 September 1943
N:r 218