19430927 - Sex vågmästare i Gotlands län.

Sex vågmästare i Gotlands län.

Gotlands län får i den nya vägorganisationen sex vägmästare, och stationeringsorterna för dem bli enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens besk Lärbro, Bro, Roma, Klintehamn, Stånga och Havdhem.Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 september 1943
N:r 222