19430929 - Ny nämndeman.

Ny nämndeman.

Vid extra kommunalstämma, gemensam för Follingbo och Akebäcks församlingar, valdes igår till nämndeman för en tid av 6 år lantbrukaren Erik Wedin, Björkebos, vilken erhöll 29 av 41 avgivna röster. Bröderna Herman Collberg, Kallings, och Arvid Collberg, Nygårds, erhöllo respektive 8 och 4 röster. Valet gällde ersättare efter framlidne nämndemannen J. G. P. Endrell, Bäcks i Akebäck.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224