19470924 - Dödsfall.

Dödsfall.

Praktiserande läkaren i Stockholm Gösta Lokrantz avled i måndags. Han var född i Lättna, Almunge socken, Stockholms län, år 1877 och blev student i Visby 1895, med, kand. i Uppsala 1901, med, lic. i Stockholm år 1906. Han var praktiserande läkare i Stockholm sedan 1911. Han har varit t. f. slottsläkare vid Drottningholm sedan 1918 och en tid t. f. överläkare vid S:t Görans sjukhus.

Civilarbetaren Herman Hagström, Rute, har avlidit i en ålder av 52 år. Han var född i Fleringe och tidigare anställd vid Ruteverken men numera i tjänst som civilarbetare i Fårösund. Som närmast sörjande efterlämnar han maka, fru Alma Hagström, f. Lundqvist, samt två söner, av vilka Georg är bilmontör och den andre är minderårig.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218