19470925 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Femtio år fyller på söndag den 28 ds folkskolläraren o. kantorn Lennart Kjellberg, Hablingbo. Jubilaren, som är född i Uppsala, kom 1944 till Hablingbo. Där förut har han innehaft lärareplats i Gävle och dessförinnan tjänstgjort som kantor i Jämtland och Östergötland. 50-åringen, som är mycket sång- och musikintresserad, har bildat en församlings- och pastoratskör, som bidrager att höja stämningen vid gudstjänster under helgerna m. m. Personligen gladlynt och gemytlig som jubilaren är, är han som lärare avhållen av barnen. Säkerligen blir han på högtidsdagen föremål för varma hyllningar av både unga och gamla.

Femtio år fyller på lördag jordbrukaren Verner Vesterlund, Videbo, Västerhejde.

Femtio år fyller på lördag lantbrukaren Nils Efr. Korsman Halldings i Hemse. Han är född vid Halldings, vilken gård tidigare ägdes av hans fader, men som femtioåringen skött i en följd av år.

Byggnadssnickaren Cyrus Leonard Hult, Heffride i Burs, fyller den 27 sept. femtio år. Han är född i Burs, där han äger ett litet ställe och är sockenborna behjälplig med arbeten av olika slag, framförallt när det gäller byggnads- och snickeriarbeten.

Femtio år fyller på söndag fru Märta Wahnström, Lilla Gudings i Vallstena. Femtioåringen, som är född i Lärbro, är maka till hemmansägaren Erik Wahnström.

Femtio år fyller om söndag fru Linda Möllerström, Aumunds i Roma. Fru Möllerström är född vid Larsarve och kom i unga år till Möllbjers, där hon sedermera ingick äktenskap med lantbr. Thomas Möllerström. Makarna Möllerström flyttade så småningom till Aumunds, där de från grunden byggt upp ett vackert hem. Fru Möllerström har gjort sig känd som en synnerligen dugande husmor som främst ägnat sina krafter åt hemmets skötsel. Men även utom hemmet har hennes krafter räckt till. Livligt intresserad ev den kyrkliga syföreningen har hon där i många år varit en trogen medlem. Inom olika slag av frivillig hjälpverksamhet har hon visat stort, intresse och gjort goda insatser.

Sjuttio år fyller på lördag fru Augusta Bergström, Smittenslund, Visby. Hon är medlem av Hansalogen av NTO och har varit en verksam medlem i Visby socialdemokratiska kvinnoklubb. Jubilaren har vidare gjort sig känd som en duktig husmor och genom sitt glada och vänsälla väsen har hon tillvunnit sig många vänner.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219