19470925 - Idrott och Sport.

Idrott och Sport.

Visby värst i folkskole-DM.
218 folkskoleungdomar från Bunge 1 norr till Vamlingbo i söder deltog i gårdagens finaltävlingar i fri idrott på Gutavallen i skolidrottssektionens regi. Resultaten var i stort sett goda, och det bjöds på flera spännande strider.
Årets inteckningar 1 de tre vandringsprisen togs av klasser i Visby folkskola. Hr Bergqvists klass 4 B fick sålunda en i Visby folkskolestyrelses vpr., hr Enkvists 7 A en 1 Gotlands Allehandas (i stafett för pojkar) och fru Uhrs 7 D en i Gotl. idrottsförbunds (för flickor).
Tävlingarna tog allt som allt cirka 3 timmar i anspråk, och det säger sig självt att det var liv och rörelse, för att inte säga stim ...

Trekamp, individuellt:
Gossar:
10 år:
1) Leif Larsson, Visby 4B, 2,910 p., 2) Ulf Johansson, Visby 4B, 2,802.
11 år:
1) Lars-Gunnar Kjellberg, Bunge, 2,775, 2) Lars-Inge Olofsson, Visby 5C, 2,756.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte kyrksk., 3,098. 2) Nils Havdelin, Väskinde, 2,740.
13 år:
1) Laurentz Gadd, Visby 7A, 3,105, 2) Åke Hansson, Eksta, 3,035.
1.4 år:
1) Eric Lindgren, Klinte h. folksk., 2,397, 2),Bertil Eriksson; Visby folksk., 2.145.
Flickor:
10 år:
1) Anita Larsson, Visby 4E, 2,407, 2) Rosita Wulff, Slite, 2,383.
11 dr:
1) Gudrun Malmqvist, Lokrume, 2,547, 2) Gunhild Josefsson, Guldrupe, 2,541.
12 år:
1) Lilian Karlsson, Slite, 2,718, 2) Rubi Svensson, Visby 6B, 2,707.
13 år:
1) Margit Sandelius, Slite, 2,689, 2) Svea Josefsson, Guldrupe, 2,676.
14 år:
1) Kerstin Wahlgren, Klinte h. folkskola, 2,719, 2) Stina Pehrsson, d:o, 2,575.
Löpning 60 m.:
Pojkar:
10 år:
1) Leif Larsson, Visby 4B, 9,1.
11 år:
1) Lars Gunnar Kjellberg, Bunge, 9,0, 2) Lars Inge Olofsson, Visby 5C, 9,1.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ksk., 8,4, 2) Hans Christer Lindberg, Bunge, 8,9, Bernt Johannisson, Bunge, 8,9.
13 år:
1) Karl Erik Karlsson, Fole, 8,3, 2) Laurentz Gadd, Visby 7A, 8,4.
14 år:
1) Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 8,7, Sune Nilsson, Hemse, 8,7.
Flickor:
10 år:
1) Marie-Louise Engström, Visby 4C, 9,1, 2) .Ingrid Steffen, Visby 4F, 9,7.
11 år:
1) Gudrun Malmkvist, Lokrume, 9,3, 2) Berit Pettersson, Visby 5B, 9,8.
12 år:
1) Ulla Jakobsson, Guldrupe, 9,5, 2) Gun Othberg, Slite, 9,6, Solveig Lundgren, Visby 6A, 9,6, Erna Tellström, Öja, 9,6.
13 år:
1) Viviann Dahlbom, Fole, 9,0, Svea Josefsson, Guldrupe, 9,0, Margit Sande1 lius, Slite, 9,0.
14 år:
1) Kerstin Wahlgren, Klinte h. fsk., 8,6, 2) Ingegerd Ahlqvist, d:o, 8,9.
Längdhopp:
Pojkar:
10 år:
1) Ulf Johansson, Visby 4B, 365 cm., .2) Leif Larsson, Visby 4B, 356.
11 år:
1) Lars Gunnar Kjellberg, Bunge, 375, 2) Lennart Johannisson, d:o, 371.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ksk., 418, 2) Nils Havdelin, Väskinde, 399.
13 år:
1) Laurentz Gadd, Visby 7A, 454, 2) Karl Erik Karlsson, Fole, 441.
14 år:
1) Bertil Eriksson, Visby fortssk,. 402, Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 402. Flickor:
10 år:
1) Gunhild Linden, Visby 4F, 326, 2) Ingrid Steffen, Visby 4F, 315.
11 år:
1) Gunhild Josefsson, Guldrupe, 339, 2) Ingeborg Buskas, d:o, 314.
12 år:
1) Rubi Svensson, Visby 6B, 370, 2) Gunborg, Cedergren, Guldrupe, 346.
13 år:
1) Margit Sandelius, Slite, 386.
14 år:
1) Ingegerd Ahlqvist, Klinte h. fsk., 389, 2) Kerstin Vahlgren, d:o, 386.
Kast, liten boll:
Pojkar:
10 år:
1) Göte Andersson, Visby 4E, 53,04, 2) Bernt Karlsson, Visby 4E, 48,50.
11 år:
1) Bert östman, Fole, 51,00, 2) Armas Joensuu, Väskinde, 50,60.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ks., 59,10, 2) Ture Larsson, Väskinde, 55,70.
13 år:
1) Åke Hansson, Eksta, 69,30, 2) Laurentz Gadd, Visby 7A, 67,15.
14 år:
1) Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 52,10, 2) Ulf Wiberg, d:o, 49,70.
Flickor:
10 år:
1) Britt Jansson, Visby 4E, 29,90, 2) Judith Johansson, Visby 4E, 28,66.
11 år:
1) Barbro Nilsson, Bunge, 34,20, 2) Ingeborg Buskas, Guldrupe, 32,70.
12 år:
1) Lolly Lindell, Mästerby, 48,78, 2) Anne-Louise Wigström, Klinteh., 36,00.
13 år:
1) Sylvia Ekström, Hemse, 43,41, 2) Berit Nykvist, Hejnum, 42,28.
14 år:
1) Stina Persson, Klinte h. fsk., 41,00, 2) Kerstin Söderlund, Visby 7C, 36,30.
Trekamp, lag:
1) Visby 4B 2,625 poäng, 2) Fole 2,585, 3) Klinte h. fsk. 2,564, 4) Visby 7A 2,514, 5) Lokrume 2,492, 6) Guldrupe 2,483, 7) Eksta 2,421, 8) Bunge 5 2,421, 9) Visby 4E 2,410, 10) Hemse 7 2,395, 11) Hejnum 2,387, 12) Oja 2,374, 13) Slite 6 2,363, 14) Visby 6B 2,343, 15) Slite 7 2,307, 16) Visby 5C 2,292.
Stafett:
1) Visby 7D (fl.) 45,2, 2) Visby 7A (p.) 46,2, 3) Visby 6A (bl.) 46,4, 4) Visby 4B (p.) 46,4, 5) Guldrupe (fl.) 46,5, 6) Klinte ksk. 46,7, 7) Klinte h. fsk. 46,8, 8) Fole (bl.) 46,8, 9) Klinte ksk. 46,9, 10) Visby 6B (bl.) 46,9, 11) Visby 6C (p.) 47,0, 12) Visby 4D (bl.) 47,2, 13) Bunge (p.), 47,3, 14) Hemse '1 (bl.) 47,3, 15) Visby 5B (bl.) 47,7, 16) Slite 6 (bl.) 47,8, 17) Eksta (bl.) 48,4, 18) Slite 6 (bl.) 48,7, 19) Klinte h. fsk. 1 (bl.) 49,0, 20) Visby 7C (fl.) 49,5, 21) Visby 4C (fl.) 49,9, 22) Visby 5C (bl.) 60,5.

42 lag till budkavle-DM.
Nästa stora orientering är DM i budkavle, som om söndag anordnas av KA 3 IF. Allt som allt är 42 lag anmälda, 35 senior- och 7 oldboys-.
Vi har plockat ut 10 favoritlag i huvudklassen med namnen i den ordning de löper. Oldboysklassen förefaller så jämn att vi inte har vågat oss på att stryka någon enda treklöver. I stället tar vi med alla de anmälda lagen med deras startnummer, men utan namn.

Seniorer: 8. VIF II: F. Löfqvist, G. Löfqvist, S. Sandvall. 9. AIK I: Å. Jolby, E. Dahlin, E. Magnusson. 12. Roma I: S. Jakobsson, E. Jakobsson, B. Möller-ström. 16. A 7: Björk, Johansson, Fernestorn. 19. Visborgs OK VII: J. E. Pet' tersson, A. F. Magnusson. 23. Bro SK: Clas Pettersson, F. Nyberg, N. Lövgren. 24. VIF I: M. Lindblad,
G. Belin, Nyqvist. 31. Slite IF I: B. Karlström, Å. Pettersson, B. Theorin. 32. AIK II: S. Strandberg, G. Lövqvist, R. Ahrling. 34. Boge IF: T. Ohlsson, I. Hansson, K.-E. Lövkvist.
Oldboys: 41. Visborgs OK. I. 42. Bro I. 43. Slite II. 44. TTK I. 45. AIK I. 46. Slita I. 47. VIF I.

Säsongstart för tyngdlyftarna.
Till fredagskvällens lyfttävlingar i NTO:s hörsal som arrangeras av Visby AIK och Visby IF har anmälts 15 lyftare från Fårösunds AK, AIK och VIF.
I fjädervikt startar: V. Malmkvist, FAK, A. Falck, VIF och E. Grevberg, AIK. Lättvikt: G. Pettersson, FAK, Werner och T. Lundin, VIF, sanit E. Widing, AIK. Mellanvikt: N. Nordström, FAK, S. Karlsson, VIF, S. Nilsson, AIK. Lätt tungvikt: G. Dahlström, FAK, L. Ödfjäll, VIF. Tungvikt: S. Blomgren, FAK, B. Abom, VIF, G. Widing, AIK.
Tävlingen är arrangerad som rekordförsök och det är inte omöjligt att det kan bli tal om rekord i någon av klasserna, trots att det är i början av säsongen.
Lyftarna kan börja väga in två timmar före tävlingarna.

Elva gotlandsföreningar får bidrag från RF.
RF:s förvaltningsutskott har nu behandlat idrottsföreningarnas ansökningar om kontantbidrag för verksamheten och elva gotländska föreningar har därvid erhållit bidrag, nämligen Grötlingbo IF, Havdhems IF, Klintehamns IK, SGU:s IF, Visby, Slite IF, Tingstäde TK, Vall IF, Visby AIK, Visby IF, Visby Manl, GF, och Visby Simsällskap, vilket innebär att samtliga sökande blivit ihågkomna.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219