19470911 - Sotarebefattningen

Sotarebefattningen

inom Bunge och ev. även Rute, Fårö och Fleringe kommuner kungöres härmed ledig för tillträde den 1 okt. 1947. Ansökningar ställda till Brandstyrelsen, Bunge, ingivas till kommunalkontoret i Fårösund senast den 17 sept. 1947.
Bunge brandstyrelse.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 September 1947
N:r 207