19470913 - Tack. CARL BERG.

För vänligt deltagande vid vår käre faders
CARL BERG
sjukdom och bortgång samt för den vackra blomstergärden vid hans bår vilja vi härmed frambära vårt varma tack.
Follingbo den 13 sept. 1947.
BARNENGotlands Allehanda
Lördagen den 13 September 1947
N:r 209