19470913 - Födelsedagar.

Födelsedagar.

Sextio år fyller den 15 september flaggunderofficeren i KA 3:s reserv K. G. Johansson.

Femtio år fyller på måndag småskollärarinnan i Vänge fru Anna Söderdahl, född Olofsson. Jubilaren, som är född i Levide, avlade småskollärarinneexamen vid Ateneum i Stockholm 1922, var under åren 1923-25 lärarinna i Träkumla samt 1915-33 i Dalhem. Sedan sistnämnda år är hon lärarinna vid Vänge småskola.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 September 1947
N:r 209