19470915 - Köpmannakongressen.

Köpmannakongressen.

Vid årets köpmannakongress utgöres Gotlands köpmannaförbunds representanter av hrr Gösta Björstam, Visby, Sven H. Svensson, Stånga, och Åke Hultgren, Visby, med hrr Knut Ericsson, Fårösund, John Nyqvist, Burgsvik, och Sven Westberg, Klintehamn, som suppleanter.
Bland Sveriges speceri- och livsmedelshandlaref örbunds representanter märkes hr Einar Broander, Havdhem. (P.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210