19470915 - Vid Tekniska högskolan

Vid Tekniska högskolan

— avdelningen för teknisk fysik — har stud. Yngve Dagel, Roma, vunnit inträde.Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210